مکان های کاری مشترک در Christchurch

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درChristchurch

Level 1, Awly Building


کار در فضای مشترک
از NZ$١٤.٢٠
کار مشترک درChristchurch

Ground Level


کار در فضای مشترک
از NZ$١٢.٣٠

با مراجعه به Christchurchدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+