مکان های کاری مشترک در Bergen

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBergen

4th floor


کار در فضای مشترک
از Kr ١٣٥,٠٠
کار مشترک درBergen

Media City Bergen


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Bergenدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+