مکان های کاری مشترک در Lysaker

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درLysaker

3rd floor


کار در فضای مشترک
از Kr ١٥٤,٠٠
کار مشترک درLysaker

3rd floor


کار در فضای مشترک
از Kr ١٧٣,٠٠
کار مشترک درLysaker

3rd and 4th floor


کار در فضای مشترک
از Kr ١١٦,٠٠
کار مشترک درLysaker

2nd floor


کار در فضای مشترک
از Kr ٢٠٨,٠٠
کار مشترک درLysaker

C.J. Hambros Plass 2c


کار در فضای مشترک
از Kr ١٥٤,٠٠
کار مشترک درLysaker

Calmeyers gate 1


کار در فضای مشترک
از Kr ١٥٤,٠٠
کار مشترک درLysaker

Biskop Gunnerus Gate 14


کار در فضای مشترک
از Kr ١٧٣,٠٠
کار مشترک درLysaker

5th floor


کار در فضای مشترک
از Kr ١٥٤,٠٠
کار مشترک درLysaker

1st floor


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درLysaker

3rd and 4th floor


کار در فضای مشترک
از Kr ١٧٣,٠٠
کار مشترک درLysaker

10th Floor


کار در فضای مشترک
از Kr ١٥٤,٠٠

با مراجعه به Lysakerدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+