مکان های کاری مشترک در Stavanger

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درStavanger

Verksgata 1A


کار در فضای مشترک
از Kr ١٠٨,٠٠
کار مشترک درStavanger

Forusparken 2


کار در فضای مشترک
از Kr ٨٧,٠٠

با مراجعه به Stavangerدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+