مکان های کاری مشترک در Muscat

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درMuscat

5th Floor Offices 503 & 504


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
کار مشترک درMuscat

1st. Floor, Regus Shatti Al Qurum


کار در فضای مشترک
از OR 5/30
کار مشترک درMuscat

2nd Floor, Tamimah Building


کار در فضای مشترک
از OR 4/10
کار مشترک درMuscat

Mezzanine Floor


کار در فضای مشترک
از OR 5/90
کار مشترک درMuscat

1st & 2nd Floor


کار در فضای مشترک
از OR 5/90

با مراجعه به Muscatدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+