مکان های کاری مشترک در Karachi

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درKarachi

1/F Bahria Complex III


کار در فضای مشترک
از PKR٦٧٠.٠٠
کار مشترک درKarachi

BRR Towers


کار در فضای مشترک
از PKR٦١٠.٠٠

با مراجعه به Karachiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+