مکان های کاری مشترک در Lima

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درLima

Calle Las Begonias 415


کار در فضای مشترک
از $ ١٢.٦٠
کار مشترک درLima

607 Jorge Basadre Avenue


کار در فضای مشترک
از $ ١٠.٧٠
تقاضای بالا
کار مشترک درLima

Av. Victor A. Belaunde 147, Via Ppal. 140


کار در فضای مشترک
از $ ٩.٨٠
کار مشترک درLima

254 El Derby Avenue


کار در فضای مشترک
از $ ١٠.٧٠

با مراجعه به Limaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+