مکان های کاری مشترک در Davao City

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درDavao City

4F Topaz Tower, Damosa IT Park


کار در فضای مشترک
از Php٣٥٦.٠٠
کار مشترک درDavao City

6th Floor, Felcris Centrale


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Davao Cityدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+