مکان های کاری مشترک در Krakow

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درKrakow

Budynek Fronton ul Kamienna 21


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درKrakow

1st floor, Graffit House


کار در فضای مشترک
از ٣٤,٠٠ PLN

با مراجعه به Krakowدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+