مکان های کاری مشترک در Warsaw

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درWarsaw

Skylight Building, 14th floor


کار در فضای مشترک
از ٣٨,٧٠ PLN
کار مشترک درWarsaw

Marszalkowska Centre


کار در فضای مشترک
از ٣٨,٧٠ PLN
کار مشترک درWarsaw

Ground Floor


کار در فضای مشترک
از ٣٨,٧٠ PLN
کار مشترک درWarsaw

Regus Business Centre Sp. z o.o.


کار در فضای مشترک
از ٣٨,٧٠ PLN
کار مشترک درWarsaw

Sheraton Plaza


کار در فضای مشترک
از ٢٧,٠٠ PLN
کار مشترک درWarsaw

Polna Corner


کار در فضای مشترک
از ٣٨,٧٠ PLN
کار مشترک درWarsaw

Pl. Pilsudskiego 3


کار در فضای مشترک
از ٣٢,٤٠ PLN
کار مشترک درWarsaw

1st Floor Solec Residence Biura


کار در فضای مشترک
از ٢٧,٠٠ PLN
کار مشترک درWarsaw

Equaor II


کار در فضای مشترک
از ٣٢,٤٠ PLN
کار مشترک درWarsaw

Bonifraterska 17


کار در فضای مشترک
از ٣٨,٧٠ PLN
کار مشترک درWarsaw

Building E


کار در فضای مشترک
از ٢٧,٠٠ PLN
کار مشترک درWarsaw

Villa Metro Business House


کار در فضای مشترک
از ٣٢,٤٠ PLN
کار مشترک درWarsaw

Marynarska Point Phase II


کار در فضای مشترک
از ٢٠,٠٠ PLN
کار مشترک درWarsaw

ul. Rzymowskiego 53


کار در فضای مشترک
از ٢٧,٠٠ PLN

با مراجعه به Warsawدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+