مکان های کاری مشترک در Wroclaw

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درWroclaw

Ul. Sw, Elżbiety 4


کار در فضای مشترک
از ٢٥,٠٠ PLN
کار مشترک درWroclaw

3 floor, Building B, Pegaz


کار در فضای مشترک
از ٣١,٧٠ PLN

با مراجعه به Wroclawدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+