مکان های کاری مشترک در Lisbon

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درLisbon

Avenida da Liberdade, 110


کار در فضای مشترک
از ٥,٠٠ €
کار مشترک درLisbon

Praça Marquês de Pombal 14


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درLisbon

Building Amoreiras Square


کار در فضای مشترک
از ٥,٧٠ €
کار مشترک درLisbon

Avenida da República 50


کار در فضای مشترک
از ٤,٤٠ €
کار مشترک درLisbon

Centro Empresarial Torres de Lisboa


کار در فضای مشترک
از ٤,٤٠ €
کار مشترک درLisbon

Avenida D. João II, 50


کار در فضای مشترک
از ٥,٠٠ €
کار مشترک درLisbon

Torre de Monsanto, Rua Afonso Praça, 30


کار در فضای مشترک
از ٤,٤٠ €
کار مشترک درLisbon

Quinta da Fonte


کار در فضای مشترک
از ٣,٨٠ €
کار مشترک درLisbon

Lagoas Park, Building 7


کار در فضای مشترک
از ٥,٠٠ €

با مراجعه به Lisbonدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+