مکان های کاری مشترک در Porto

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درPorto

The Brasilia Building


کار در فضای مشترک
از ٢,٨٠ €
کار مشترک درPorto

Lake Towers - Edifício D


کار در فضای مشترک
از ٣,٥٠ €
کار مشترک درPorto

Rua Augusto Rosa 39


کار در فضای مشترک
از ٤,١٠ €

با مراجعه به Portoدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+