مکان های کاری مشترک در Doha

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درDoha

Blue Tower


کار در فضای مشترک
از QR 50.40
کار مشترک درDoha

63 Airport Road, 1st Floor


کار در فضای مشترک
از QR 51.40
کار مشترک درDoha

5th Floor, Muntazah Commercial Centre


کار در فضای مشترک
از QR 50.40
تقاضای بالا
کار مشترک درDoha

Al Shoumoukh Towers


کار در فضای مشترک
از QR 68.00
کار مشترک درDoha

D Ring Road, 1st & 2nd Floors


کار در فضای مشترک
از QR 50.40
کار مشترک درDoha

Al Fardan Office Tower, 8th, 9th and 14th Floors


کار در فضای مشترک
از QR 89.00
کار مشترک درDoha

Qanat Quartier


کار در فضای مشترک
از QR 68.00
کار مشترک درDoha

11th & 12th floor


کار در فضای مشترک
از QR 50.40

با مراجعه به Dohaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+