مکان های کاری مشترک در Bucharest

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBucharest

6-8 C


کار در فضای مشترک
از ٤١,٧٠ RON
تقاضای بالا
کار مشترک درBucharest

17, C.A Rosetti


کار در فضای مشترک
از ٣٠,٤٠ RON
کار مشترک درBucharest

22 Tudor Vladimirescu Blvd.


کار در فضای مشترک
از ٢٢,٧٠ RON
کار مشترک درBucharest

No. 32, Calea Dorobantilor


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درBucharest

6, Iuliu Maniu Boulevard


کار در فضای مشترک
از ٣٦,٧٠ RON
کار مشترک درBucharest

15 Charles de Gaulle Square


کار در فضای مشترک
از ٥٦,٤٠ RON
کار مشترک درBucharest

26, Timisoara Boulevard


کار در فضای مشترک
از ١٩,٧٠ RON
کار مشترک درBucharest

169A Calea Floreasca


کار در فضای مشترک
از ٣٠,٤٠ RON
کار مشترک درBucharest

World Trade Center


کار در فضای مشترک
از ٢٢,٧٠ RON
کار مشترک درBucharest

Bd. Dimitrie Pompeiu


کار در فضای مشترک
از ٢٢,٧٠ RON
کار مشترک درBucharest

1st, 2nd, 3rd floors


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Bucharestدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+