مکان های کاری مشترک در Saint Petersburg

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درSaint Petersburg

3rd floor


کار در فضای مشترک
از ٧٦٧,٠٠ RUB
کار مشترک درSaint Petersburg

4th floor


کار در فضای مشترک
از ٦٧٣,٠٠ RUB

با مراجعه به Saint Petersburgدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+