کار مشترک درAl Khobar

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.
همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
به زودی افتتاح خواهد شد
کار مشترک درAl Khobar

Al Ghalya Plaza


لطفاَ تماس بگیرید
یک تور رزرو کنید
کار مشترک درAl Khobar

Almoayyed Tower, 21st & 22nd Floors


کار در فضای مشترک
از BD 3.500
یک تور رزرو کنید
کار مشترک درAl Khobar

United Tower Level 29


کار در فضای مشترک
از BD 3.500
یک تور رزرو کنید
کار مشترک درAl Khobar

Level 9


کار در فضای مشترک
از BD 3.800
یک تور رزرو کنید
کار مشترک درAl Khobar

5th. floor Wind Tower


کار در فضای مشترک
از BD 2.400
یک تور رزرو کنید

با مراجعه به Al Khobarدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+