مکان های کاری مشترک در Jeddah

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درJeddah

Bin Sulaiman Center, 5th floor


کار در فضای مشترک
از SR 36.00
کار مشترک درJeddah

Zahran Business Centre, 12th floor


کار در فضای مشترک
از SR 68.70
کار مشترک درJeddah

Chamber of commerce building


کار در فضای مشترک
از SR 43.00

با مراجعه به Jeddahدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+