مکان های کاری مشترک در Khobar

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درKhobar

Al Ghalya Plaza


کار در فضای مشترک
از SR 67.40
کار مشترک درKhobar

Almoayyed Tower, 21st & 22nd Floors


کار در فضای مشترک
از BD 3.500
کار مشترک درKhobar

United Tower Level 29


کار در فضای مشترک
از BD 3.500
کار مشترک درKhobar

Level 9


کار در فضای مشترک
از BD 3.800
کار مشترک درKhobar

5th. floor Wind Tower


کار در فضای مشترک
از BD 2.400

با مراجعه به Khobarدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+