مکان های کاری مشترک در Riyadh

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درRiyadh

Moon tower, Mezzanine floor


کار در فضای مشترک
از SR 90.40
کار مشترک درRiyadh

Hamad Tower, 4th floor


کار در فضای مشترک
از SR 79.00
کار مشترک درRiyadh

Nimr Al Nakheel centre, building A


کار در فضای مشترک
از SR 53.70
کار مشترک درRiyadh

Grenada Business Park


کار در فضای مشترک
از SR 59.70

با مراجعه به Riyadhدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+