مکان های کاری مشترک در Dakar

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درDakar

Azur 15 building


کار در فضای مشترک
از ٥ ٦٧٠,٠٠ XOF
کار مشترک درDakar

1st Floor SIA Building


کار در فضای مشترک
از ٦ ٢٤٠,٠٠ XOF

با مراجعه به Dakarدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+