مکان های کاری مشترک در Belgrade

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBelgrade

GTC 19 Avenue


کار در فضای مشترک
از ٧٢٠,٠٠ RSD
کار مشترک درBelgrade

5th Floor


کار در فضای مشترک
از ٨٨٠,٠٠ RSD
کار مشترک درBelgrade

Milutina Milankovica Blvd 9ž


کار در فضای مشترک
از ٨٢٠,٠٠ RSD

با مراجعه به Belgradeدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+