مکان های کاری مشترک در Bratislava

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBratislava

Suché mýto 1


کار در فضای مشترک
از ٥,٠٠ €
کار مشترک درBratislava

Karadžičova 8/A


کار در فضای مشترک
از ٥,٠٠ €
کار مشترک درBratislava

9th floor, Block E


کار در فضای مشترک
از ٥,٠٠ €
کار مشترک درBratislava

Polus Towers


کار در فضای مشترک
از ٤,٧٠ €

با مراجعه به Bratislavaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+