مکان های کاری مشترک در Durban

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درDurban

1st Floor, Pharos House


کار در فضای مشترک
از R ٦٠.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درDurban

First Floor, Liberty Life Building


کار در فضای مشترک
از R ٦٠.٠٠

با مراجعه به Durbanدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+