مکان های کاری مشترک در Barcelona

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درBarcelona

4th floor, Triangle Building


کار در فضای مشترک
از ١٠,٠٠ €
کار مشترک درBarcelona

Gran Via de les Corts


کار در فضای مشترک
از ٨,٥٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درBarcelona

World Trade Center


کار در فضای مشترک
از ٦,٦٠ €
کار مشترک درBarcelona

Torre NN, 4th Floor


کار در فضای مشترک
از ٧,٩٠ €
کار مشترک درBarcelona

Pallars, 193


کار در فضای مشترک
از ٨,٥٠ €
کار مشترک درBarcelona

Diagonal 177


کار در فضای مشترک
از ٨,٥٠ €
کار مشترک درBarcelona

Avenida Diagonal 131


کار در فضای مشترک
از ٨,٥٠ €
کار مشترک درBarcelona

Avenida Diagonal 640


کار در فضای مشترک
از ١٠,٠٠ €
کار مشترک درBarcelona

C/ Can Rabia 3-5


کار در فضای مشترک
از ٨,٥٠ €
کار مشترک درBarcelona

Plaça de la Pau s/n Edificio 3


کار در فضای مشترک
از ٦,٦٠ €
کار مشترک درBarcelona

Carrer d'Osona


کار در فضای مشترک
از ٥,٧٠ €

با مراجعه به Barcelonaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+