مکان های کاری مشترک در Valencia

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درValencia

Calle Las Barcas, 2


کار در فضای مشترک
از ٧,٠٠ €
کار مشترک درValencia

Avenida de Aragón 30


کار در فضای مشترک
از ٦,٩٠ €
کار مشترک درValencia

Avenida Cortes Valencianas 58


کار در فضای مشترک
از ٥,٧٠ €

با مراجعه به Valenciaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+