مکان های کاری مشترک در Colombo

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درColombo

Level 12, Parkland Building


کار در فضای مشترک
از LKR ١,٢٠٠.٠٠
کار مشترک درColombo

3rd & 4th Floor


کار در فضای مشترک
از LKR ١,١٠٠.٠٠
کار مشترک درColombo

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از LKR ٧٦٠.٠٠
کار مشترک درColombo

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از LKR ١,١٠٠.٠٠
کار مشترک درColombo

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از LKR ٧٦٠.٠٠
کار مشترک درColombo

Level 2, No 192/10


کار در فضای مشترک
از LKR ٨٨٠.٠٠

با مراجعه به Colomboدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+