مکان های کاری مشترک در Gothenburg

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درGothenburg

Odinsgatan 13


کار در فضای مشترک
از ١٢٦,٠٠ Kr
کار مشترک درGothenburg

Östra Hamngatan 17


کار در فضای مشترک
از ١١٠,٠٠ Kr
کار مشترک درGothenburg

7th Floor


کار در فضای مشترک
از ٨٥,٠٠ Kr
کار مشترک درGothenburg

3rd Floor


کار در فضای مشترک
از ٨٥,٠٠ Kr
تقاضای بالا
کار مشترک درGothenburg

Theres Svenssons gata 13


کار در فضای مشترک
از ١١٠,٠٠ Kr

با مراجعه به Gothenburgدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+