مکان های کاری مشترک در Solna

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درSolna

Gustav III:s Boulevard 34


کار در فضای مشترک
از ٦٠,٠٠ Kr
کار مشترک درSolna

Frosundaviks Allé 15


کار در فضای مشترک
از ٦٩,٠٠ Kr
کار مشترک درSolna

Svetsarvägen 15 2tr


کار در فضای مشترک
از ٦٠,٠٠ Kr
کار مشترک درSolna

Gustavlundsvägen 12


کار در فضای مشترک
از ٨٥,٠٠ Kr
کار مشترک درSolna

Olof Palmesgata 29


کار در فضای مشترک
از ١٢٦,٠٠ Kr
کار مشترک درSolna

Engelbrektsgatan 9-11


کار در فضای مشترک
از ١٢٦,٠٠ Kr
تقاضای بالا
کار مشترک درSolna

Stureplan 4c, vån. 4


کار در فضای مشترک
از ١١٣,٠٠ Kr
کار مشترک درSolna

Kistagången 20b


کار در فضای مشترک
از ٦٠,٠٠ Kr
کار مشترک درSolna

Tegeluddsvägen 76


کار در فضای مشترک
از ٦٩,٠٠ Kr
کار مشترک درSolna

9th floor


کار در فضای مشترک
از ١١٣,٠٠ Kr

با مراجعه به Solnaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+