مکان های کاری مشترک در Stockholm

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درStockholm

Stureplan 4c, vån. 4


کار در فضای مشترک
از ١١٣,٠٠ Kr
کار مشترک درStockholm

Olof Palmesgata 29


کار در فضای مشترک
از ١٢٦,٠٠ Kr
کار مشترک درStockholm

Engelbrektsgatan 9-11


کار در فضای مشترک
از ١٢٦,٠٠ Kr
کار مشترک درStockholm

9th floor


کار در فضای مشترک
از ١١٣,٠٠ Kr
کار مشترک درStockholm

Tegeluddsvägen 76


کار در فضای مشترک
از ٦٩,٠٠ Kr
کار مشترک درStockholm

Gustavlundsvägen 12


کار در فضای مشترک
از ٨٥,٠٠ Kr
کار مشترک درStockholm

Frosundaviks Allé 15


کار در فضای مشترک
از ٦٩,٠٠ Kr
کار مشترک درStockholm

Gustav III:s Boulevard 34


کار در فضای مشترک
از ٦٠,٠٠ Kr
کار مشترک درStockholm

Svetsarvägen 15 2tr


کار در فضای مشترک
از ٦٠,٠٠ Kr
کار مشترک درStockholm

Kistagången 20b


کار در فضای مشترک
از ٦٠,٠٠ Kr

با مراجعه به Stockholmدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+