مکان های کاری مشترک در Basel

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBasel

Teichgässlein 9


کار در فضای مشترک
از CHF ١٧.٠٠
کار مشترک درBasel

Innere Margarethenstrasse 5


کار در فضای مشترک
از CHF ١٧.٠٠

با مراجعه به Baselدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+