مکان های کاری مشترک در Lausanne

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درLausanne

Voie du Chariot 3


کار در فضای مشترک
از CHF ١٧.٠٠
کار مشترک درLausanne

Place de la Gare 12


کار در فضای مشترک
از CHF ١٠.٥٠
کار مشترک درLausanne

Route Suisse 8A


کار در فضای مشترک
از CHF ١٢.٠٠

با مراجعه به Lausanneدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+