مکان های کاری مشترک در Versoix

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درVersoix

Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A


کار در فضای مشترک
از CHF ١٤.٥٠
کار مشترک درVersoix

WTC II - 29 Route de Pré Bois


کار در فضای مشترک
از CHF ١٣.٥٠
کار مشترک درVersoix

18, Avenue Louis-Casaï


کار در فضای مشترک
از CHF ١٣.٥٠
تقاضای بالا
کار مشترک درVersoix

Place Cornavin 7


کار در فضای مشترک
از CHF ١٧.٣٠
کار مشترک درVersoix

Quai de l’Ile 13


کار در فضای مشترک
از CHF ٢٦.١٠
کار مشترک درVersoix

Rue de Lyon 77


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درVersoix

Rue du Rhone 14


کار در فضای مشترک
از CHF ١٧.٣٠
کار مشترک درVersoix

Rue du Commerce 4


کار در فضای مشترک
از CHF ١٧.٣٠
کار مشترک درVersoix

Rue du Nant D'avril 150


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درVersoix

Route de Crassier 7


کار در فضای مشترک
از CHF ١٦.٤٠
کار مشترک درVersoix

Esplanade de Pont-Rouge 4


کار در فضای مشترک
از CHF ١٧.٣٠
کار مشترک درVersoix

Route Suisse 8A


کار در فضای مشترک
از CHF ١٢.٠٠

با مراجعه به Versoixدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+