مکان های کاری مشترک در Winterthur

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درWinterthur

Bahnhofplatz 17


کار در فضای مشترک
از CHF ١٠.٠٠
کار مشترک درWinterthur

Hotelstrasse 1


کار در فضای مشترک
از CHF ١٤.٨٠
کار مشترک درWinterthur

The Circle 6


کار در فضای مشترک
از CHF ١٧.٠٠
کار مشترک درWinterthur

Wallisellen Business Park


کار در فضای مشترک
از CHF ١١.٠٠
کار مشترک درWinterthur

Thurgauerstrasse 101


کار در فضای مشترک
از CHF ١٤.٨٠
تقاضای بالا
کار مشترک درWinterthur

Leutschenbachstrasse 95


کار در فضای مشترک
از CHF ٨.٨٠
کار مشترک درWinterthur

Bahnhofplatz 1


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درWinterthur

Bahnhofstrasse 100


کار در فضای مشترک
از CHF ١٧.٠٠
کار مشترک درWinterthur

Seefeldstrasse 69


کار در فضای مشترک
از CHF ١٤.٨٠
کار مشترک درWinterthur

Dreikönigstrasse 31A


کار در فضای مشترک
از CHF ١٧.٠٠
کار مشترک درWinterthur

Badenerstrasse 549


کار در فضای مشترک
از CHF ١٠.٧٠
کار مشترک درWinterthur

Kalanderplatz 1


کار در فضای مشترک
از CHF ١٤.٨٠
کار مشترک درWinterthur

Industriestrasse 2


کار در فضای مشترک
از CHF ١٢.٩٠

با مراجعه به Winterthurدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+