مکان های کاری مشترک در Zurich

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درZurich

Bahnhofplatz 1


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درZurich

Bahnhofstrasse 100


کار در فضای مشترک
از CHF ١٧.٠٠
کار مشترک درZurich

Dreikönigstrasse 31A


کار در فضای مشترک
از CHF ١٧.٠٠
کار مشترک درZurich

Seefeldstrasse 69


کار در فضای مشترک
از CHF ١٤.٨٠
کار مشترک درZurich

Kalanderplatz 1


کار در فضای مشترک
از CHF ١٤.٨٠
تقاضای بالا
کار مشترک درZurich

Badenerstrasse 549


کار در فضای مشترک
از CHF ١٠.٧٠
کار مشترک درZurich

Leutschenbachstrasse 95


کار در فضای مشترک
از CHF ٨.٨٠
کار مشترک درZurich

Thurgauerstrasse 101


کار در فضای مشترک
از CHF ١٤.٨٠
کار مشترک درZurich

Wallisellen Business Park


کار در فضای مشترک
از CHF ١١.٠٠
کار مشترک درZurich

The Circle 6


کار در فضای مشترک
از CHF ١٧.٠٠
کار مشترک درZurich

Hotelstrasse 1


کار در فضای مشترک
از CHF ١٤.٨٠
کار مشترک درZurich

Bahnhofplatz 17


کار در فضای مشترک
از CHF ١٠.٠٠
کار مشترک درZurich

Dammstrasse 19


کار در فضای مشترک
از CHF ١٧.٠٠
کار مشترک درZurich

Grafenauweg 10


کار در فضای مشترک
از CHF ١٥.٤٠
کار مشترک درZurich

Baarerstrasse 14-16


کار در فضای مشترک
از CHF ١٥.٤٠
کار مشترک درZurich

Seedammstrasse 3


کار در فضای مشترک
از CHF ١٢.٣٠

با مراجعه به Zurichدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+