مکان های کاری مشترک در Taichung

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درTaichung

3F & 4F


کار در فضای مشترک
از TWD١٧٠.٠٠
کار مشترک درTaichung

23F, No.218


کار در فضای مشترک
از TWD١٩٨.٠٠
کار مشترک درTaichung

3/F, No.179, Fuhuiyuan Blvd.


کار در فضای مشترک
از TWD٢٤٨.٠٠

با مراجعه به Taichungدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+