مکان های کاری مشترک در Taipei

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درTaipei

14/F, Section 5


کار در فضای مشترک
از TWD٤٥٦.٠٠
کار مشترک درTaipei

11/F, No.1, Songzhi Rd.


کار در فضای مشترک
از TWD٥٤٧.٠٠
کار مشترک درTaipei

18/F, No.460, Sec. 4


کار در فضای مشترک
از TWD٤١٥.٠٠
کار مشترک درTaipei

29/F, No.68, Section 5


کار در فضای مشترک
از TWD٥٤٧.٠٠
کار مشترک درTaipei

13/F, No.560, Sec. 4


کار در فضای مشترک
از TWD٤٥٦.٠٠
کار مشترک درTaipei

2/F-A, 170 Dunhua North Rd.


کار در فضای مشترک
از TWD٤٥٦.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درTaipei

1F, No. 170, Sec.3


کار در فضای مشترک
از TWD٧٠٢.٠٠
کار مشترک درTaipei

8/F, No.367, Fuxing N. Rd.


کار در فضای مشترک
از TWD٥٤٧.٠٠
کار مشترک درTaipei

3/F, No.183, Zhouzi St.


کار در فضای مشترک
از TWD٤١٥.٠٠

با مراجعه به Taipeiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+