مکان های کاری مشترک در Dar Es Salaam

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درDar Es Salaam

Acacia Estates Offices


کار در فضای مشترک
از $ ٩,٠٠
کار مشترک درDar Es Salaam

Msasani Peninsula


کار در فضای مشترک
از $ ١٠,٧٠

با مراجعه به Dar Es Salaamدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+