مکان های کاری مشترک در Bangkok

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درBangkok

12A Floor


کار در فضای مشترک
از THB٢٦١.٠٠
کار مشترک درBangkok

Spaces Chamchuri Square


کار در فضای مشترک
از THB٢٦١.٠٠
کار مشترک درBangkok

5th floor Gaysorn


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
کار مشترک درBangkok

17th Floor unit 2, 3, 3A & 4


کار در فضای مشترک
از THB٢٦١.٠٠
کار مشترک درBangkok

37th Floor, 98 North Sathorn Road


کار در فضای مشترک
از THB٢٦١.٠٠
کار مشترک درBangkok

M & 27F, 1 Empire Tower


کار در فضای مشترک
از THB٣٤٩.٠٠
کار مشترک درBangkok

Level 27, 1 South Sathorn Rd


کار در فضای مشترک
از THB٢٣٣.٠٠
کار مشترک درBangkok

Regus Singha Complex, 30th Floor


کار در فضای مشترک
از THB٢٩٣.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBangkok

Level 32 & 33, Interchange 21


کار در فضای مشترک
از THB٢٣٣.٠٠
کار مشترک درBangkok

Unit 2901-2904, Level 29


کار در فضای مشترک
از THB٢٩٣.٠٠
کار مشترک درBangkok

35th floor, 33/4, Tower A Rama 9 Road


کار در فضای مشترک
از THB٢٣٣.٠٠
کار مشترک درBangkok

89 AIA Capital Center 20/F, Room 2005-2007


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درBangkok

Regus Bangkok Bhiraj Tower


کار در فضای مشترک
از THB٢٩٣.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBangkok

20F, SJ Infinite I Business Complex


کار در فضای مشترک
از THB٢٣٣.٠٠
کار مشترک درBangkok

Spaces Summer Hill, 3/F Summer Hill


کار در فضای مشترک
از THB٢٦١.٠٠
کار مشترک درBangkok

Regus Bhiraj Tower at BITEC


کار در فضای مشترک
از THB٢٣٣.٠٠
کار مشترک درBangkok

Spaces The Metropolis Samrong


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Bangkokدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+