مکان های کاری مشترک در Tunis

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درTunis

Carthage Center


کار در فضای مشترک
از DT 11.600
کار مشترک درTunis

Building "SLIM", 2nd Floor


کار در فضای مشترک
از DT 17.600

با مراجعه به Tunisدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+