مکان های کاری مشترک در Ankara

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درAnkara

Ataturk Bulvari No:185


کار در فضای مشترک
از ١٦,٧٠ TRY
کار مشترک درAnkara

Armada Is Merkezi


کار در فضای مشترک
از ٢٠,٧٠ TRY

با مراجعه به Ankaraدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+