مکان های کاری مشترک در Istanbul

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درIstanbul

Hakki Yeten Avenue


کار در فضای مشترک
از ٣٦,٧٠ TRY
کار مشترک درIstanbul

Kısıklı Avenue No:28


کار در فضای مشترک
از ٣٠,٤٠ TRY
کار مشترک درIstanbul

19 Mayıs Mah.


کار در فضای مشترک
از ٢٥,٠٠ TRY
کار مشترک درIstanbul

Parima Residence, 14th floor


کار در فضای مشترک
از ٢٤,٧٠ TRY
کار مشترک درIstanbul

Trump Towers, Kuştepe Neighbourhood


کار در فضای مشترک
از ٣٦,٧٠ TRY
کار مشترک درIstanbul

Maya Akar Center


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درIstanbul

1.Levent Plaza, 7th Floor


کار در فضای مشترک
از ٤٦,٤٠ TRY
کار مشترک درIstanbul

Kanyon Office Building Floor. 6


کار در فضای مشترک
از ٦١,٧٠ TRY
کار مشترک درIstanbul

Nidakule Goztepe


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درIstanbul

Levent Mahallesi


کار در فضای مشترک
از ٤٦,٤٠ TRY
کار مشترک درIstanbul

Kagithane Ofis Park, Merkez neighbourhood


کار در فضای مشترک
از ٢٥,٠٠ TRY
کار مشترک درIstanbul

Palladium Ofis ve Residence Building


کار در فضای مشترک
از ٣٧,٠٠ TRY
کار مشترک درIstanbul

Ayazaga Neighbourhood


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
کار مشترک درIstanbul

Ayazaga Mahallesi


کار در فضای مشترک
از ٢٥,٠٠ TRY
کار مشترک درIstanbul

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi


کار در فضای مشترک
از ٤٣,٤٠ TRY
کار مشترک درIstanbul

Maslak Orjin Business Centre


کار در فضای مشترک
از ٤٦,٤٠ TRY
کار مشترک درIstanbul

Ofis Lamartine, Floor 5&6


کار در فضای مشترک
از ٤٢,٠٠ TRY
کار مشترک درIstanbul

Ruzgarlıbahce Mahallesi Kavak Sokak


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درIstanbul

Esas Maltepe Ofispark, 6th.floor


کار در فضای مشترک
از ٢٧,٧٠ TRY
کار مشترک درIstanbul

Esas Kurtköy Aeropark - 5th floor


کار در فضای مشترک
از ١٦,٧٠ TRY

با مراجعه به Istanbulدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+