مکان های کاری مشترک در Kampala

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درKampala

4th floor, The Acacia Mall


کار در فضای مشترک
از $ ٨,٢٠
کار مشترک درKampala

AHA Towers, 4th Floor


کار در فضای مشترک
از $ ٦,٣٠
کار مشترک درKampala

07th floor, Course View Towers


کار در فضای مشترک
از $ ٧,٢٠

با مراجعه به Kampalaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+