مکان های کاری مشترک در Kiev

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درKiev

2 Maidan Nezalezhnosty sq.


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠$
کار مشترک درKiev

42-44 Shovkovychna St.


کار در فضای مشترک
از ٧,٩٠$
کار مشترک درKiev

25B, P. Sagaydachnogo str


کار در فضای مشترک
از ٧,٩٠$
تقاضای بالا
کار مشترک درKiev

1A Sportyvna sq


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠$
کار مشترک درKiev

Podil Heritage Centre


کار در فضای مشترک
از ٨,٨٠$
کار مشترک درKiev

4 Mykoly Hrinchenko Street


کار در فضای مشترک
از ٦,٦٠$
کار مشترک درKiev

8th Floor IQ Business Centre


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠$
کار مشترک درKiev

4th floor


کار در فضای مشترک
از ٧,٦٠$
کار مشترک درKiev

3-4th floor


کار در فضای مشترک
از ٦,٦٠$

با مراجعه به Kievدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+