مکان های کاری مشترک در Abu Dhabi

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درAbu Dhabi

Al Bateen tower c6 Bainunah


کار در فضای مشترک
از Dhs 27/70
کار مشترک درAbu Dhabi

Tamouh Tower


کار در فضای مشترک
از Dhs 50/40
تقاضای بالا
کار مشترک درAbu Dhabi

24th Floor Al Sila Tower


کار در فضای مشترک
از Dhs 83/00
کار مشترک درAbu Dhabi

Regus ADGM Square, Maryah Island


کار در فضای مشترک
از Dhs 83/00
کار مشترک درAbu Dhabi

B1 Building, 1st Floor


کار در فضای مشترک
از Dhs 27/70

با مراجعه به Abu Dhabiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+