مکان های کاری مشترک در Dubai

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درDubai

2nd floor, Clover Bay Tower


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درDubai

Iris Bay Commercial Tower


کار در فضای مشترک
از Dhs 47/70
کار مشترک درDubai

Central One District


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درDubai

Sheikh Zayed Road - Dubai


کار در فضای مشترک
از Dhs 58/00
کار مشترک درDubai

Sharjah Expo Centre


کار در فضای مشترک
از Dhs 56/00
کار مشترک درDubai

Megamall Tower Plot 260, P.O Box 73500


کار در فضای مشترک
از Dhs 38/00
کار مشترک درDubai

HDS Business Centre Tower


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درDubai

Level 12


کار در فضای مشترک
از Dhs 51/00
کار مشترک درDubai

JAFZA View 18 & 19


کار در فضای مشترک
از Dhs 90/00
کار مشترک درDubai

JAFZA One


کار در فضای مشترک
از Dhs 59/40

با مراجعه به Dubaiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+