مکان های کاری مشترک در Sharjah

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درSharjah

Megamall Tower Plot 260, P.O Box 73500


کار در فضای مشترک
از Dhs 38/00
کار مشترک درSharjah

Sharjah Expo Centre


کار در فضای مشترک
از Dhs 56/00
کار مشترک درSharjah

Level 12


کار در فضای مشترک
از Dhs 51/00
کار مشترک درSharjah

Central One District


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درSharjah

Sheikh Zayed Road - Dubai


کار در فضای مشترک
از Dhs 58/00
تقاضای بالا
کار مشترک درSharjah

2nd floor, Clover Bay Tower


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درSharjah

Iris Bay Commercial Tower


کار در فضای مشترک
از Dhs 47/70
کار مشترک درSharjah

HDS Business Centre Tower


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Sharjahدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+