مکان های کاری مشترک در Bath

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBath

2nd & 3rd Floors


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
کار مشترک درBath

1 Friary


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درBath

Lower Castle Street


کار در فضای مشترک
از £٥.٤٠
کار مشترک درBath

Broad Quay House


کار در فضای مشترک
از £٥.٤٠
کار مشترک درBath

Leigh Delamere Motorway Services


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درBath

Ground floor, Redwood House


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBath

2430 / 2440 The Quadrant


کار در فضای مشترک
از £٤.١٠

با مراجعه به Bathدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+