مکان های کاری مشترک در Belfast

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBelfast

3rd floor, Arnott House


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درBelfast

Forsyth House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠

با مراجعه به Belfastدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+