مکان های کاری مشترک در Cambridge

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درCambridge

Wellington House


کار در فضای مشترک
از £٧.٢٠
کار مشترک درCambridge

Compass House


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درCambridge

1st Floor


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درCambridge

1010 Cambourne Business Park


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠

با مراجعه به Cambridgeدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+